• Den Kulturelle Spaserstokken på nett, vanskelig eller lett? 

      Kandidatnummer: 10008 (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven er en praktisk-teoretisk bacheloroppgave i Medievitenskap ved NTNU, Institutt for Kunst og Medievitenskap. Den er skrevet i samarbeid med Trondheim Kommune og Senior Kultur som skal utforme en digital ...