• Beredskap ved fare for solslyng 

      Kalvø, Espen (Master thesis, 2015)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å bidra til å øke beredskapen ved fare for solslyng. Økt beredskap vil sørge for at faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner og at sikker togframføring blir ivaretatt. ...