• Authorship In Video Games: A Hideo Kojima Inquiry 

      Kalsveen, Øyvind Itoc (Master thesis, 2021)
      Denne avhandlingen utforsker hvordan forfatterskap i videospill er et komplisert, mangesidig problem. For å problematisere dette utforsker jeg forskjellige sider av forfatterskap: hvordan det er problematisk og fungerer ...