• Assessing Visual Preferences of the Local Public for Environmental Mitigation Measures of Hydropower Impacts—Does Point-of-View Location Make a Difference? 

   Köhler, Berit; Sundt, Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Hydropower is a highly appreciated climate-friendly source of energy production. However, it has non-negligible negative impacts on the environment and landscape aesthetics where the energy is produced, affecting the ...
  • “Gold Standard” for mitigating environmental impacts: Summary of literature review 

   Andersen, Oddgeir; Heidenreich, Sara; Köhler, Berit; Lamvik, Gunnar; Singsaas, Frode Thomassen; Zouhar, Yosra (HydroCen Rapport;33, Research report, 2023)
   This literature review identified 2513 articles, and after a screening process we were left with 64 European articles. We found that qualitative methods like literature/document analysis and interviews was used more often ...
  • How are environmental measures realized in European hydropower? - A case‐study of Austria, Sweden and Switzerland 

   Köhler, Berit; Ruud, Audun (HydroCen Report;6, Research report, 2019)
   This report explores how environmental measures are realized in European hydropower production, how they are financed, and how trade‐offs between hydropower production, environmental restoration and value creation are ...
  • Multi-criteria decision analysis in Bayesian networks - diagnosing ecosystem service trade-offs in a hydropower regulated river 

   Barton, David Nicholas; Sundt, Håkon; Adeva Bustos, Ana; Fjeldstad, Hans-Petter; Hedger, Richard David; Forseth, Torbjørn; Köhler, Berit; Aas, Øystein; Alfredsen, Knut; Madsen, Anders L. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The paper demonstrates the use of Bayesian networks in multicriteria decision analysis (MCDA) of environmental design alternatives for environmental flows (eflows) and physical habitat remediation measures in the Mandalselva ...
  • Rekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Nea 

   Skår, Margrete; Köhler, Berit (HydroCen Report;9, Research report, 2019)
   Et hovedmål med forskningen i HydroCen er å utvikle gode miljøløsninger samtidig som en tar hensyn til kraftproduksjon. I arbeidspakke 4.3 er et viktig mål å videreutvikle miljødesignkonseptet til å omfatte flere interesser ...
  • Social Acceptance of Pumped Hydroelectricity Energy Storage (PHES) 

   Heidenreich, Sara; Köhler, Berit; Andersen, Oddgeir (Chapter, 2022)
   This chapter provides an overview of the research on social acceptance of pumped hydroelectric energy storage and introduces three case studies, the Storm King Mountain pumped hydro plant (United States), the Tyin ...
  • Strategic Research Agenda of the EERA Joint Programme Hydropower 

   Aberle, Jochen; Avellan, Francois; Boes, Robert; Cavazzini, Giovanna; Perez Diaz, Juan I.; Doujak, Eduard; Finger, David Christian; Hendrick, Patrick; Heidenreich, Sara; Köhler, Berit; Lundström, Staffan; Riedelbauch, Stefan; Siemonsmeier, Marius; Schürhuber, Robert; Skjelbred, Hans Ivar; Storli, Pål-Tore Selbo (Research report, 2019)
   The launch of a new EERA Joint Programme on Hydropower is good news for energy system in Europe and beyond. The clean energy transition is necessary, demanding and accelerating. Hydropower in Europe and worldwide represents ...
  • Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea 

   Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Arnesen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus Antti Mikael; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Skår, Margrethe; Sundt, Håkon (HydroCen Rapport;22, Research report, 2021)
   I dette prosjektet har vi utvidet miljødesignkonseptet, opprinnelig utviklet for laks i regulerte vassdrag, til å inkludere større deler av økosystemet (fisk og bunndyr) og menneskers bruk av Nea. Prosjektet startet i 2018 ...
  • Utvidet miljødesign: Ulike metoder for kunnskapsutvikling om rekreasjonsinteresser og landskapsopplevelse i og langs regulerte elver og vassdrag 

   Skår, Margrete; Köhler, Berit (HydroCen Report;2, Research report, 2018)
   Elver og vassdrag har fått økende betydning både for energiproduksjon og som arena for naturopplevelser i folks fritid. I denne konteksten har HydroCen som målsetting å bidra til gode miljøløsninger, for å opti-malisere ...