• En kvantitativ analyse av inntektskonvergens i perioden 1960-2019 

      Bjørnstad, Frida Standal; Kårli, Frida (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med oppgaven er å undersøke om det har vært tilfelle av inntektskonvergens i tidsperioden 1960-2019. Vi tar utgangspunkt i 90 land og tallene for BNP per innbygger (gitt i 2010 US$) og den gjennomsnittlige årlige ...