• Jobbengasjement og helse hos lærere - en kvalitativ studie 

      Juul, Ida Marie (Master thesis, 2016)
      Hensikten med studien er finne frem til forhold som er betydningsfulle for læreres jobbengasjement og helse. Økt forståelse for hvordan lærere opplever og forstår jobbengasjement og helse vil være bidrag til utviklingen ...