• Lønnsomhet i norsk oppdrettsnæring 

      Jostein Gundersen (Bachelor thesis, 2019)
      Jeg har i denne studien sett på forhold som påvirker lønnsomhet i den norske oppdrettsnæringen av laks og ørret. Formålet er å finne ut om det er noen forhold som er sammenfallende for flere selskaper som påvirker deres ...