• Norske Myndigheters Oljepolitikk fra 1969 til 1990 

      Jordet, Maria (Bachelor thesis, 2023)
      Denne bacheloroppgaven handler om å se nærmere inn på hva de norske myndighetene foretok seg for å best mulig forvalte de nye olje- og gass ressursene da disse ble oppdaget i 1969, og hva som ble gjort frem til 1990 da ...