• Cycle GANs for Forgery Detection 

      Jonsson, Haakon Johansen (Master thesis, 2021)
      Med den økende egenskapene til dype læringsmodeller blir bekymringene reist om bruk av maskinlæring som et verktøy for å generere falsk media. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av generative nevrale nettverksarkitekturer ...