• Business Ethics in Norwegian Academia and Business: Exploring the Different Focus on Major Business Ethical Challenges 

   Fossberg, Eirin Braatlund; Jenserud, Victoria Grymyr; Jokstad, Anders Kvarme (Master thesis, 2023)
   Norske utdanningsinstitusjoner og bedrifter preges av det diffuse begrepet forretningsetikk, som ofte blir sidestilt med "bærekraft". Dagens næringsliv kommer seg ikke rundt spørsmålet om rett og galt, regulatoriske ...
  • Smarthusteknologi 

   Diesen, Johanne Krogsrud; Jokstad, Anders Kvarme; Sættem, Markus; Young, Marcus Stensby (Bachelor thesis, 2021)
   Samfunnet moderniseres og digitaliseres raskere enn noen gang, noe som har åpnet for nye muligheter innen utvikling og oppsett av smarte hjem. Dette har ført til et marked hvor tilbudet tilsynelatende vokser raskere enn ...
  • Smarthusteknologi 

   Diesen, Johanne Krogsrud; Jokstad, Anders Kvarme; Sættem, Markus; Young, Marcus Stensby (Bachelor thesis, 2021)
   Samfunnet moderniseres og digitaliseres raskere enn noen gang, noe som har ̊apnet for nye muligheter innen utvikling og oppsett av smarte hjem. Dette har ført til et marked hvor tilbudet tilsynelatende vokser raskere enn ...