• Elevenes valg - Should I stay, or Should I go? 

      Johnson, Ingunn Espolin (Master thesis, 2022)
      Dette masterprosjektet handler om videregående elevers psykososiale skolemiljø. Bortvalg av videregående skole kan sees som et samfunnsproblem, som også har negative konsekvenser for den enkelte. Derfor utforsker oppgaven ...