• Teknologi i matematikkundervisning 

      Johnsen, Stian (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven har undersøkt ulike faktorer som påvirker noen matematikklæreres bruk av teknologi i matematikkundervisning. Hensikten med studien har vært å få innsikt i de ulike faktorene som muliggjør og begrenser ...