• Tidlig intervensjon av rusproblemer hos ungdom 

      Johnsen, Nikita (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan vår forståelse av ungdoms rusbruk og vår kunnskap om risikofaktorer bidra til tidligere intervensjon av ungdoms rusproblemer på barneverninstitusjon? Problemstillingen besvares ved ...