• Skrekk og gru 

      Johnsen, Morten. (Bachelor thesis, 2022)
      Skrekkfilm. Noen elsker det, andre hater det. Men hvorfor er det slik? I denne oppgaven ble det gjennomført en kvantitativ analyse. Her ble det sendt ut en spørreundersøkelse, for å få svar på hvorfor kvinner og menn liker ...