• Rusavhengige pasienter i somatisk sykehusavdeling 

      Johansen, Marte.; Bergrem, Hanna. (Bachelor thesis, 2021)
      Tittel: Rusavhengige pasienter i somatisk sykehusavdeling. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å utforske hvordan sykepleiere opplever møte med rusavhengige pasienter innlagt i somatisk sykehusavdeling. Holdninger og ...