• Fra gjenstand til museumsgjenstand 

      Johannessen, Ida Merete (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har jeg brukt tre pensumbøker i museologi for å beskrive musialisering. Dette har jeg kontrastert mot de opplevelsene jeg hadde i min praksis, hvor jeg jobbet med å overføre og registrere gjenstander fra ...