• Affine Alignment of Ultrasound Volumes Using Deep Learning 

      Johannessen, Anders (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven utforsker mulighetene for dyp læringsbasert bilderegistrering av 3D ultralyd volumer. To modeller for affin transformasjon av et bevegelig bilde og i referanse til et fast bilde blir sammenlignet. Den ...