• Lærerstøtte i fleksibel, nettbasert undervisning 

      Johannesen, Kirsti Bråten (Master thesis, 2024)
      Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er en praksisnær og arbeidslivsrelevant utdanning som bygger på yrkesfaglig kompetanse. I tråd med Regjeringens strategi for fleksibel og desentralisert utdanning, satses det i ...