• Multirotor pickup of object in the sea 

      Joberg, Jens Ludvik Grytnes (Master thesis, 2019)
      Dette prosjektet sikter på å lande en multirotor (UAV) på et lite objekt som flyter i sjøen. Objektet detekteres ved hjelp av et kamera, mens UAV’ens høyde over vannet måles med radar. Ved å triangulere høydeestimatet og ...