• Object Detector Simulation for Certification of Autonomous Surface Vessels 

   Jessen, Andrea Stette; Mohr, Solveig Jørgensen (Master thesis, 2023)
   Interessen for autonome fartøy i den maritime industrien har økt betydelig. For å sikre sikker drift av disse fartøyene, er sertifisering avgjørende. Dette innebærer omfattende testing av hver enkelt komponent i det autonome ...
  • Object Detector Simulation for Certification of Autonomous Surface Vessels 

   Jessen, Andrea Stette; Mohr, Solveig Jørgensen (Master thesis, 2023)
   Interessen for autonome fartøy i den maritime industrien har økt betydelig. For å sikre sikker drift av disse fartøyene, er sertifisering avgjørende. Dette innebærer omfattende testing av hver enkelt komponent i det autonome ...