• D3.1 Fishery Pilot Definition 

   Granholm, Göran; Aarsæther, Karl Gunnar; Uriondo, Zigor; Quincozes, Iñaki; Jensen, Jørgen Haavind; Haugen, Joakim (Research report, 2017)
   The objective of WP3 Fishery Pilot is to demonstrate how Big Data can boost the fishery sector. The Fishery Pilot focus is on two separate types of fisheries in two countries: Oceanic Tuna fisheries in Spain and small ...
  • Hydrodynamiske beregninger vha GPU 

   Jensen, Jørgen Haavind (Master thesis, 2010)
   Om man skal gjøre prediksjoner av hydrodynamiske egenskaper til større marine strukturer i dag, er den vanligste måten fremdeles modellforsøk, empiri og lineærteori. Viskøse CFDsimuleringer ved hjelp av RANSmetoder har ...