• Numerisk Analyse av Jordnalger i PLAXIS 2D 

      Jensen, Elin Marie Strand (Master thesis, 2021)
      Det er stor enighet i forskningsmiljøer om prinsippene bak jordnagling og at jordnagling er en effektiv metode for skråningsstabilisering. Fasene i forkant av selve byggingen av støttekonstruksjonen: beregningsprinsipper, ...