• Hvordan skape et sikkert arbeidsmiljø i psykiatriske sykehus 

      Jensen, Anniken (Master thesis, 2020)
      Arbeidsrelatert vold i psykiatriske sykehus er et globalt problem og relateres til negative helsekonsekvenser. Studien har som formål å undersøke hvordan et sikkert arbeidsmiljø skapes og hva som er utfordringene med å ...