• Konstruksjon av klasse F effektforsterker 

   Jensen, Øystein (Master thesis, 2006)
   Effektforsterkere er viktige komponenter i dagens telekommunikasjonsutstyr. I de fleste trådløse kommunikasjonssystemer står effektforsterkeren for en stor andel av det totale effektforbruket. Derfor er virkningsgraden, ...
  • Konstruksjon av klasse F effektforsterker 

   Jensen, Øystein (Master thesis, 2006)
   Effektforsterkere er viktige komponenter i dagens telekommunikasjonsutstyr. I de fleste trådløse kommunikasjonssystemer står effektforsterkeren for en stor andel av det totale effektforbruket. Derfor er virkningsgraden, ...