• Internett som undertrykkelsesteknologi 

   Jensås, Ulrik (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven viser hvordan kampanjers benyttelse av internett forhindrer mobilisering i autokratiske regimer, begrenset til og med år 2006. Utgangspunktet for analysen er (i) overordnet teori for politiske muligheter i ...
  • Rural Working-Class Illiberalism 

   Jensås, Ulrik (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven benytter se av data på parti- og landnivå for å analysere forholdene mellom illiberalisme i politiske partier og støtte fra den rurale arbeiderklassen. Teorigjennomgangen beskriver materielle og kulturelle ...