• Internett som undertrykkelsesteknologi 

      Jensås, Ulrik (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven viser hvordan kampanjers benyttelse av internett forhindrer mobilisering i autokratiske regimer, begrenset til og med år 2006. Utgangspunktet for analysen er (i) overordnet teori for politiske muligheter i ...