• A comparison of sequence models for anomaly detection on process chains 

      Jørstad, Peter B Skramstad (Master thesis, 2023)
      Abstrakt: Denne studien undersøker anvendelsen av maskinlæringsteknikker i verts-baserte Intrusion Detection Systems (HIDS), med fokus på analysen av prosessforhold, et underutforsket område i HIDS-forskning. Gjennom en ...