• «Alt tar lengre tid for meg enn for alle andre» 

      Jørgensen, Mari Neuenkirchen (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Formålet med denne masteroppgaven har vært å finne ut hvordan et utvalg av erfarne lærere mener man burde arbeide med elever som har dysleksi i grunnskolen. Fokuset var i utgangspunktet på lese- og skriveopplæringen, ...