• Frafall i fotball, sett i et bioøkologisk perspektiv. 

      Jønsson, Jørgen Fossum (Bachelor thesis, 2019)
      Sammendrag: Formål Formålet med denne studien var å belyse fenomenet frafall i fotball sett i et bioøkologisk perspektiv. Problemstilling Hva er årsaken til frafallet i ungdomsfotballen utenfor byene? Har det konsekvenser ...