• Analyse av reguleringsstruktur for LNG-anlegg 

      Jøndal, Henrik (Master thesis, 2008)
      For å oppnå en mest mulig lønnsom drift av et LNG anlegg, er det ønskelig at den til enhver tid opererer nærmest mulig sine optimaliserte tilstander. Dette gjelder i nærvær av alle mulig forstyrrelser som kan kunne påvirke ...