• Utviklingshemming og fritid 

      Iversen, Thea Martine (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgaven er det utviklingshemming og fritid som står i fokus. Oppgavens formål er å undersøke hva kvalitativ forskning sier om utviklingshemming og fritid. Forskningsspørsmålet i denne bacheloroppgaven er: ...