• Determinants of development in a XC-skiing talent transfer program 

      Iversen, Mats (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: Hensikten med denne studien var å undersøke de viktigste kjennetegnene på god utvikling i et nylig gjennomført «talent-transfer»-program i langrenn, og om denne tilnærmingen til prestasjonsutvikling kan være et ...