• Casestudie: Hjemmekontor i Dovre kommune 

   Hansen, Nicoline Maahr; Hanssen, Fredrik; Ivarrud, Helle Karlsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven skal ta for seg hvordan Dovre kommune kan benytte seg av hjemmekontor og nettmøter, samt hvordan dette vil påvirke ledernes evne til å lede. Ved hjelp av begrenset teori om hjemmekontor, samt teori om ...
  • Insights on External Factors and Firms’ Preference for Domestic Suppliers During Times of Uncertainty 

   Ivarrud, Helle Karlsen; Sylte, Hanna (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven undersøker potensiell påvirkning av eksterne faktorer på bedrifters preferanse for lokasjon til leverandører. På den måten utforsker den forholdet mellom risikoreduksjon og tilbøyeligheten til innenlandsk ...