• Byggetid ved rehabilitering og oppgradering av vegtunneler 

      Ivarjord, Thomas (Master thesis, 2019)
      Formålet med denne oppgaven er å utarbeide en modell for estimering av byggetid for prosjekter som omhandler rehabilitering og oppgradering av vegtunneler. Modellen er utformet i Excel og baserer seg på statistisk data fra ...