• Developing organizational knowledge in schools: The role of theory and theorizing in collective capacity building 

   Ertsås, Turid Irgens; Irgens, Eirik J. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Developing knowledge in education systems is essential in capacity building. When the intention is to build collective capacity and sustain the capacity in schools, we claim there is a need to understand how organizational ...
  • En kvalitativ studie av profesjonsfellesskapets betydning for nyutdanna lærere 

   Singstad, Torunn (Master thesis, 2021)
   Denne studien tar for seg veiledning av nyutdanna lærere, og har særskilt fokus på nyutdanna læreres læring og mestring i profesjonsfellesskapet. Problemstillinga mi stiller spørsmålet om hvilken betydning profesjonsfellesskapet ...
  • Kunnskap som struktur i møte med kunnskap som praksis: Dilemma og spenninger i norsk skoleutvikling 

   Dehlin, Erlend; Irgens, Eirik J. (Chapter, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi hvordan ulike kunnskapssyn kan ha satt preg på arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolen. Vi legger hovedvekten på kvalitetsutvikling gjennom nasjonale satsninger der kompetanseutvikling ...
  • Learning for Leadership 

   Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Hvordan konseptualiserer deltakere i den norske rektorutdanningen skoleledelse, og hvordan har deres deltakelse i programmet påvirket dem som ledere? Disse spørsmålene drøfter vi i denne artikkelen på grunnlag av data fra ...
  • Ledelese og vold i skolen 

   Langtinn, Ann Mari; Myrvang, Kjersti Strand (Master thesis, 2021)
   Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som omhandler vold og truende atferd i skolen. Fokuset har vært rettet mot ledelsens ivaretakelse av elever og ansatte, og fellestrekk og ulikheter i skolenes ...
  • Ledelse og vold i skolen 

   Langtinn, Ann Mari; Myrvang, Kjersti Strand (Master thesis, 2021)
   Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som omhandler vold og truende adferd i skolen. Fokuset har vært rettet mot ledelsens ivaretakelse av elever og ansatte, og fellestrekk og ulikheter i skolenes ...
  • Mellomledelse i videregående skole 

   Helland Rokseth, Ingunn (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Denne masteroppgaven handler om mellomledelse i videregående skole. Problemstillingen som utforskes er hvordan mellomledere opplever sin legitimitet som skoleledere i videregående skole. Teksten bygger på ...
  • Organizational learning the Nordic way: learning through participation 

   Dahl, Thomas; Irgens, Eirik J. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Purpose Is there a specific way of thinking about organisational learning in Nordic countries? Are concepts such as organisational learning and learning organisations imported, or do they emerge with specific meanings ...