• Kunnskap som struktur i møte med kunnskap som praksis: Dilemma og spenninger i norsk skoleutvikling 

   Dehlin, Erlend; Irgens, Eirik J. (Chapter, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi hvordan ulike kunnskapssyn kan ha satt preg på arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolen. Vi legger hovedvekten på kvalitetsutvikling gjennom nasjonale satsninger der kompetanseutvikling ...
  • Learning for Leadership 

   Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Hvordan konseptualiserer deltakere i den norske rektorutdanningen skoleledelse, og hvordan har deres deltakelse i programmet påvirket dem som ledere? Disse spørsmålene drøfter vi i denne artikkelen på grunnlag av data fra ...