• Automatic detection of sheep in Norwegian highland terrain using YOLOv3 

   Imingen, Marius Steller; Woodcock, John Eric (Master thesis, 2020)
   Bruken av ubemannede luftfartøy (UAV, eller drone på norsk) har sett en økning i bruk etter at flere folk har testet potensielle bruksområder. Bruksområder som overvåkning av dyreliv, søk og redning, inspeksjon og overvåkning ...
  • Automatic detection of sheep inNorwegian highland terrain usingYOLOv3 

   Imingen, Marius Steller; Woodcock, John Eric (Master thesis, 2020)
   Bruken av ubemannede luftfartøy (UAV, eller drone på norsk) har sett en økning i bruk etter at flere folk har testet potensielle bruksområder. Bruksområder som overvåkning av dyreliv, søk og redning, inspeksjon og overvåkning ...