• Hvordan erfarer sykepleier å arbeide med palliasjon til barn og unge? 

      Ihlebæk, Pernille G.; Solaas, Eileen Agate (Bachelor thesis, 2021)
      I de siste årene har barnepalliasjon utviklet seg til et eget fagområde i pediatri som har fått økt oppmerksomhet. Fagfeltet har hatt store fremskritt, og synet på barnet som pasient har endret seg. Dette øker kompetansekravet ...