• Strategisk posisjonering av Sullestad Personal AS i bemanningsbransjen 

      Hveem, Harald; Tolpinrud, Jens (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven handler om strategisk posisjonering av bemanningsbyrået Sullestad Personal AS. Med utgangspunkt i lovendring som påvirker bemanningsbransjen er det utarbeidet en problemstilling i samarbeid med oppdragsgiver; ...