• Fortetting i småhusbebyggelsen på Stjørdal 

   Husby, Tommy (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Samfunnsutviklingen har endret fokus til økt aksept for tilpasning til klima og bærekraft innen utvikling av byer og tettsteder. Hvor befolkningsøkning og flyttemønster setter nye krav til hvordan areal i byer ...
  • Immateriell kulturarv i Stjørdal – en gammel bryggetradisjon holdes i hevd 

   Husby, Tommy (Bachelor thesis, 2019)
   Hvordan ivaretar tradisjonsbærere den gamle gårdsøltradisjonen, og hvordan ser de for seg å videreføre tradisjonen i fremtiden? Hvilken rolle kan en kulturinstitusjon som et museum spille i denne sammenhengen?