• Helsefaglig samarbeid med videokommunikasjon 

   Hurum, Jin Kristian (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven innen Studier av Teknologi og Samfunn (STS) undersøker velferdsteknologi fra et brukerperspektiv. I oppgaven har hodekameraet «Jodapro» blitt brukt som case for forskningsarbeidet. Oppgavens ...
  • McLuhan: Affordansene er budskapet 

   Hurum, Jin Kristian (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven analyserer effekten Facebook har på mediebrukerne og samfunnet. Rammeverket for analysen er McLuhan’s tetrad-modell og innebærer at alle medier forsterker, erstatter, bruker og reverserer. Empirien i oppgaven ...