• Etterisolering av skrå tak i småhus ved bruk av smart dampsperre 

      Hummelsund, Henrik Crook (Master thesis, 2021)
      Etter andre verdenskrig ble det bygget mange småhus som i dag er regnet som dårlig varmeisolerte. Disse har behov for en oppgradering for å møte dagens behov for energieffektivitet. Gjennom forskningsprosjektet OPPTRE blir ...