• Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan: - anerkjennelse og krenkelse 

      Humerfelt, Kristin (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:334, Doctoral thesis, 2012)
      Denne avhandlingen handler om individuell plan i forhold til brukere med rusmiddelproblemer, og med et særlig fokus på brukermedvirkning. Hensikten med studien har vært å få kunnskap om individuell plan er et nyttig redskap ...