• Ungdom og salg/bytte av seksuelle tjenester. 

      Hovd, Siv Jeanette (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Dette er en kvalitativ studie om ungdom og salg/bytte av seksuelle tjenester. Den er skrevet ut fra et kommunikasjon- og forebyggingsperspektiv. Utvalget besto av fagfolk og en ungdom som har erfaring med tema. ...