• Hvordan akseptere stomien? 

      Hoseth, Ingeborg Kirknes (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Hvordan akseptere stomien? Hensikt: Hensikteten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleieren kan hjelpe pasienten med å akseptere å få en stomi. Hvilken rolle har sykepleieren i behandlingen, og hvilke tiltak ...