• Utforsking av "finn veien"-applikasjoner på Web og mobile enheter 

      Holter, Ingvild (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven har ulike ruteplanleggere blitt undersøkt, både på nett og mobile enheter, 17 totalt. Av mobile enheter er kun iPhone brukt. De har blitt sammenlignet med tanke på det kartografiske grensesnittet og ved ...