• Towards Consistent Full-Body Anonymization 

      Holmestad, Simen (Master thesis, 2022)
      Det finnes mange datasystemer som krever store mengder bildedata, men tilgjengeligheten og kvaliteten på denne bildedataen begrenses ofte av personvenrnsreguleringer som \acrshort{gdpr}. Et problem er at banale ...