• Samlet oppfølging av mål og kostnader i vegprosjekter 

      Holmebakken, Kristian Thrane (Master thesis, 2018)
      Målverdistyring er en ny internasjonal trend i byggebransjen hvor kostnadene for prosjektene brukes som en input i prosjekteringen (Macomber og Barberio, 2007). Prosjekter gjennomført med bruk av målverdistyring har hatt ...