• Teknologiflukten 

      Hole, Maria Wanvik (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Teknologisektoren i industrialiserte land er en viktig del av økonomien og teknologiske nyetableringer kan bidra til å skape dynamikk i markedet. Trondheim har et teknologifokus med mange teknologiske nyetableringer ...