• Media Discourse Analysis of Parental Involvement in Homework 

      Hol, Andre Risnes (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven inneholder en dokumentanalyse av nylige media artikler om lekser. Jeg har studert den norske media diskursen om bruken av foreldresamarbeid i lekser og sett på situasjonen til lekser i Norge. Jeg har funnet ...