• Forbud mot venstresving i Haakon VII's gate 

      Hojem, Hedda Hofstad (Master thesis, 2023)
      Hvordan vil en alternativ form for trafikkregulering langs deler av Haakon VII’s gate påvirke reisetid for fotgjengere, personbiler og kollektivtransport? I tillegg, hvordan vil forbruk av drivstoff og utslipp fra personbiler ...