• Butler's Winckelmann 

   Hodne, Lasse (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The book The Tyranny of Greece over Germany (1935) by Eliza Marian Butler is about the development of German intellectual life in the period from Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) onwards. Winckelmann is often seen ...
  • Caravaggio and the Contarelli Chapel: The Shape of Art to Come 

   Holiman, Johannes (Bachelor thesis, 2019)
  • Datering av maleriet «Gudenes Bakkanal» 

   Nielsen, Stian (Bachelor thesis, 2022)
   "Datering av maleriet «Gudenes Bakkanal»" er en bacheloroppgave, hvor jeg forsøker å finne en så nøyaktig datering som mulig, av maleriet "Gudenes Bakkanal". Verket er utstilt i Trondheim Kunstmuseum, og er utstilt som ...
  • Effects of facial symmetry and gaze direction on perception of social attributes: A study in experimental art history 

   Folgerø, Per Olav; Hodne, Lasse; Johansson, Christer; Andresen, Alf Edgar; Sætren, Lill Charlotte; Specht, Karsten; Skaar, Øystein Olav; Reber, Rolf (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   This article explores the possibility of testing hypotheses about art production in the past by collecting data in the present. We call this enterprise “experimental art history”. Why did medieval artists prefer to paint ...
  • Fare, fart og fryktlausheit 

   Dahlen, Anika (Bachelor thesis, 2019)
   Ein rede gjering for futurismen sitt forhold til ideologi og teknologi, og korleis dette forholdet vert uttrykt i den futuristiske kunsten.
  • Light Symbolism in Gentile da Fabriano’s Vatican Annunciation 

   Hodne, Lasse (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Gentile da Fabriano’s Annunciation in the Vatican Pinacoteca is one of the clearest and most interesting visualizations of a famous metaphor from Medieval hymn literature that compares Mary’s hymen to the glass of a window. ...
  • Memling’s Portraits of Christ. A Cognitive Approach 

   Hodne, Lasse (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Previous research conducted by the author revealed a clear preference for profile and half profile view in paintings of secular persons. Frontal view (full-face or en face) was usually restricted to representations of ...
  • The Primacy of Form over Color: On the Discussion of Primary and Secondary Qualities in Herder's Pygmalion 

   Hodne, Lasse (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A key question in the art debate in the eighteenth and nineteenth centuries was whether color should be used for sculpture. Recent archaeological research had shown that the sculpture in ancient Greece was polychrome, but ...
  • Salamandernatten av Kjell Erik Killi Olsen og dens ironiske plassering 

   Bednarska, Maja Adrianna (Bachelor thesis, 2023)
   Salamandernatten er et installasjon laget for Sao Paulo Biennalen i 1989, det er en politiskk og provosernde installasjon, som har blitt atatt ut av sin kontekst og har blitt flyttet til kjelleren til Sparebank 1 på ...
  • Skinn av nærvær 

   Hodne, Lasse (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Initially, Italian fascism embraced the development of modernism, but subsequently made a turn towards ancient Roman architecture models around 1934. What was the reason for this change, and what was fascism looking for ...
  • USIKKER SPINNER: The Masculine Painter and The Feminine Weaver - Conceptuality, Femininity, and Materiality in Contemporary Norwegian Craft 

   Malesevic, Tamara (Bachelor thesis, 2023)
   Bacheloroppgaven er en kontekstuell analyse av verket USIKKER SPINNER av USIKKERKUNSTJENTE. Hovedtemaene i oppgaven er nymaterialistiske teorier om kunsthåndverk-objektet, strømninger og trender innen samtidens tekstilkunst, ...
  • Venus og estetikk i kunsthistorien 

   Strand, Jonathan Natalie (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven vil jeg undersøke hvordan fremstillingen av Venus har endret seg oppgjennom historien og kan denne endringen være en følge av endringene innenfor estetikk? Oppgaven vil inkludere litt bakgrunns informasjon ...